Hà Giang: Quỹ Quốc gia về việc làm cho vay hơn 44,3 tỷ đồng

Chỉ tính đến hết tháng 11 năm 2018, toàn tỉnh Hà Giang giải quyết việc làm cho 19.103 lao động (đạt 116,8% kế hoạch năm), trong đó có 10.105 lao động đi làm việc ngoài tỉnh, 643 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Công tác giải quyết việc làm ở Hà Giang đã có sự đột phá với nhiều chuyển biến tích cực: giải quyết việc làm tăng 1,4%, xuất khẩu lao động tăng 200,3%, đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh tăng 6,2%. Quỹ Quốc gia về việc làm cũng đã cho vay trên 1.000 dự án với số tiền hơn 44,3 tỷ đồng (đạt 156,5% kế hoạch), hỗ trợ tạo việc làm và ổn định việc làm cho trên 1.000 lao động; ước thực hiện cho vay giải quyết việc làm cả năm cho 19.784 lao động (đạt 121%), trong đó lao động đi làm việc ngoài tỉnh, xuất khẩu lao động là 10.500 người với số tiền khoảng 45,5 tỷ đồng.

Để có thành tựu này, ngay từ đầu năm 2018, tỉnh Hà Giang đã có nhiều giải pháp như cử các đoàn, tổ công tác đi các tỉnh có khu công nghiệp để khảo sát tình hình lao động, nhu cầu sử dụng lao động của các doanh nghiệp, qua đó chỉ đạo các cấp, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, ký thỏa thuận đưa lao động đi làm việc ngoài tỉnh. Trong đó có việc tiếp cận thị trường lao động và ký kết cung ứng lao động với các tỉnh như: Hải Dương, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên và thành phố Hải Phòng...; thực hiện ký kết Quy chế phối hợp đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm tại các địa phương trong tỉnh….

 

Bình Minh

tin đã đăng