Hà Giang: Quỹ Quốc gia về việc làm cho vay hơn 44,3 tỷ đồng

Theo Sở LĐTBXH Thừa Thiên Huế, năm qua ngành đã phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Cụ thể, về công tác chuyên môn, đơn vị đã thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật như: tính tới hết tháng 11.2018, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm mới cho 15.031 lao động, đạt 94% kế hoạch; trong đó, xuất khẩu lao động 10 tháng đi 833 người, dự kiến cả năm đưa được 1.050 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thời hạn. Ước cả năm sẽ giải quyết việc làm mới trên 17.000 lao động, đạt 106% kế hoạch.

Tăng cường công tác chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh truyền thông phát triển giáo dục nghề nghiệp; tổ chức các hoạt động tư vấn, định hướng nghề nghiệp. Ước trong năm, toàn tỉnh tuyển sinh 15.500 học viên các lớp nghề, đạt 101,53% kế hoạch, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh cuối năm đạt trên 62%.

Đặc biệt, Sở đã phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thành công 2 lượt Ngày hội tuyển sinh học nghề, tuyển dụng lao động và ký kết hợp đồng đào tạo nhân lực tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018. Ngày hội đã góp phần giúp các doanh nghiệp và các trường, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong việc tuyển sinh, tuyển dụng lao động.

 

Bá An

tin đã đăng