Hà Nội giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động trong 6 tháng đầu năm

Về giải quyết việc làm, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố Hà Nội giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm; đưa 1,5 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng, theo số liệu của Cục Thống kê Hà Nội.

Ước tính tháng 6, chỉ số sử dụng lao động ở các doanh nghiệp công nghiệp giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế Nhà nước giảm 3%; khu vực ngoài nhà nước giảm 1,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 0,5%.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2019, chỉ số sử dụng lao động tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Khu vực kinh tế nhà nước giảm 1,6%; khu vực ngoài nhà nước tăng 0,3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,5%. Một số ngành công nghiệp có chỉ số sử dụng lao động tăng so cùng kỳ: Sản xuất trang phục tăng 3,1%; chế biến gỗ tăng 3,7%; sản xuất thuốc và dược liệu tăng 3,4%; sản xuất thiết bị điện tăng 13%...

 

Nhìn chung, tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2019 có sự biến động đúng theo quy luật, chỉ số sử dụng lao động khối doanh nghiệp nhà nước biến động giảm, khối kinh tế ngoài nhà nước và có vốn đầu tư nước ngoài tăng.

Đến hết quý II/2019, lực lượng lao động khu vực thành thị trên địa bàn thành phố Hà Nội có xu hướng tăng nhanh hơn khu vực nông thôn. Tỷ trọng lực lượng lao động khu vực thành thị chiếm 59% trên toàn Thành phố.

Xét theo trình độ đào tạo, tại khu vực thành thị, lực lượng lao động có bằng cấp cao hơn so với khu vực nông thôn (chiếm 79,4% trong tổng số lực lượng lao động qua đào tạo). Ngược lại, lực lượng lao động không qua đào tạo và lao động không có bằng cấp khu vực nông thôn cao hơn (chiếm 63,3% trong tổng số lực lượng lao động).

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động chiếm 52,3% so với tổng dân số và đang có xu hướng giảm dần do khả năng già hóa dân số. Tỷ lệ lao động có việc làm khu vực nông thôn chiếm 48,9% trong tổng số lực lượng lao động; lao động nữ chiếm 49,7%.

Tỷ lệ lao động thiếu việc làm đến hết quý II/2019 chiếm 0,3% tổng số lực lượng lao động, trong đó tỷ lệ thiếu việc làm khu vực nông thôn chiếm 0,3%; khu vực thành thị chiếm 0,2%. Tỷ lệ lao động thất nghiệp giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2018. Tỷ lệ lao động thất nghiệp ở thành thị chiếm 2,6% tổng số lực lượng lao động; tỷ lệ thất nghiệp khu vực nông thôn chiếm 1,1%.

Về giải quyết việc làm, ước tính 6 tháng đầu năm 2019, toàn thành phố giải quyết việc làm cho 90,5 nghìn lao động, đạt 58,8% kế hoạch năm; đưa 1,5 nghìn người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Người lao động tìm kiếm việc làm.

 

Tiếp nhận khai báo, đăng ký 870 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 21,2 nghìn người với số tiền 455 tỷ đồng, hỗ trợ học nghề cho 2.609 người với số tiền 8,1 tỷ đồng.

Hà Nội đã từng bước giải quyết vấn đề việc làm cho nhiều lao động trẻ thông qua những giải pháp hỗ trợ tích cực nhằm cung cấp thông tin, kiến thức liên quan đến chính sách, chế độ, tiêu chuẩn về lao động, việc làm của Việt Nam và pháp luật lao động; hướng nghiệp cho lao động trẻ cách thức tìm việc làm phù hợp với trình độ, khả năng, chuyên môn, tư vấn hoàn thiện các kỹ năng mềm... nhằm giúp cho lao động trẻ cũng như các bạn sinh viên kiến thức ban đầu trên con đường lập thân, lập nghiệp.

Thông qua các hoạt động tư vấn, nhiều lao động trẻ đã tự tìm cho mình một nghề nghiệp, một công việc phù hợp với nguyện vọng và sở trường của bản thân. Bên cạnh đó, Sở Lao động – Thương binh & Xã hội Hà Nội tiếp tục chỉ đạo Trung tâm dịch vụ việc làm phối hợp với các đơn vị, nhà trường tạo điều kiện cho các bạn sinh viên, đặc biệt là những sinh viên năm cuối được tiếp cận trực tiếp với các doanh nghiệp nhằm tạo môi trường thuận lợi cho thanh niên tìm việc làm và tự tạo việc làm; từ đó từng bước cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo nhận thức mới về lao động – việc làm và hình thành nhiều mô hình tạo việc làm có hiệu quả.


tin đã đăng