Kêu gọi cam kết từ Chính phủ và Quốc hội các nước nhằm phối hợp đảm bảo phát triển toàn diện trẻ em

Ngày 6.12, tại Hà Nội, 600 đại biểu từ các cơ quan của Chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự, quỹ tài trợ, học viện và khối tư nhân tham gia Hội nghị Phát triển toàn diện trẻ em khu vực Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 9 (ECD) đã ra Kêu gọi hành động Hà Nội.

Theo đó, Hội nghị kêu gọi cam kết từ Chính phủ và Quốc hội các nước nhằm phối hợp đảm bảo phát triển toàn diện trẻ em, và vận động hỗ trợ từ tất cả các ngành liên quan để thúc đẩy mục tiêu chăm sóc nuôi dưỡng. Xây dựng những mối quan hệ hợp tác và cơ chế liên ngành trong nội bộ từng quốc gia, liên quốc gia và liên khu vực hướng tới chăm sóc nuôi dưỡng, chia sẻ mô hình tích cực và đảm bảo các Chính phủ và các bên liên quan chịu trách nhiệm về những chính sách và kết quả ảnh hưởng tới trẻ em.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH, ông Lê Văn Thanh cho biết, Hội Nghị lần này đánh dấu một bước thay đổi quan trọng, đây là Hội nghị đầu tiên cùng nhau xây dựng và thống nhất Lời kêu gọi hành động thực hiện phát triển toàn diện trẻ thơ trong khu vực với sự chứng kiến của trẻ em. Hy vọng, lời kêu gọi hành động Hà Nội sẽ được chọn như sự ưu tiên về những giải pháp và hành động cần thúc đẩy; là cơ sở quan trọng cho sự hợp tác của các quốc gia trong khu vực về phát triển toàn diện trẻ thơ trong khu vực Châu Á- Thái Bình Dương.

Hội nghị cũng là dịp để các bên cùng nhau thống nhất phối hợp liên ngành để thúc đẩy môi trường an toàn, nuôi dưỡng, bền vững và liên tục cho trẻ em bằng những hành động. Về môi trường chính sách, đặt trẻ em vào trung tâm của các chính sách quốc gia và địa phương, cũng như trung tâm của việc đầu tư nguồn lực và xây dựng các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội nhằm đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành giáo dục, y tế, quy hoạch đô thị, an sinh xã hội và an ninh môi trường, hướng tới tương lai bền vững trong đó bắt đầu bằng việc đầu tư cho trẻ em từ ngày hôm nay. Đảm bảo rằng trẻ em sẽ được bảo vệ khỏi bị lạm dụng, tai nạn thương tích và tất cả các hình thức bóc lột lao động khác.

Bên cạnh đối tượng hướng đến chính là trẻ em, Hội nghị còn nhằm xây dựng và thực hiện các chiến lược, chính sách, mô hình và hoạt động triển khai khung chăm sóc nuôi dưỡng, giáo dục cha mẹ, thiết lập môi trường an toàn và nhân văn để phát triển trẻ thơ cũng diễn ra sôi nổi với rất nhiều thông tin và bài học quý giá.

Trong thời gian tới, Bộ LĐTBXH sẽ giúp Chính phủ Việt Nam, hợp tác chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức để tiếp tục thúc đẩy việc thực hiện lời kêu gọi hành động Hà Nội. Tiếp tục rà soát và sửa đổi, bổ sung các chính sách liên quan đến việc hỗ trợ gia đình và trẻ em, ưu tiên các chính sách thúc đẩy phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời. Phát triển Chương trình tư vấn, giáo dục làm cha mẹ về phát triển toàn diện trẻ em những năm đầu đời. Quan tâm đến các giải pháp để hạn chế tối đa các ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển trẻ thơ như ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, di cư, bất bình đẳng của trẻ em ở các vùng khó khăn.

 

tin đã đăng