Nam Định: Quyết tâm hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm cho 32.000 lao động trong năm 2018

Năm 2018, UBND tỉnh Nam Định đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm mới cho 32.000 lao động, trong đó xuất khẩu 1.300 lao động. Đến hết tháng 7.2018, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tư vấn, giới thiệu việc làm và học nghề cho 18.612 lượt lao động (đạt 248,2% kế hoạch năm), giới thiệu việc làm cho 2.279 lao động (đạt 114% kế hoạch năm). Cùng với các hoạt động tuyên truyền, giới thiệu việc làm, ngành LĐTBXH phối hợp với các địa phương và các cơ sở dạy nghề triển khai hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động. 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã đào tạo nghề ở 3 cấp trình độ cho 12.845 lao động (đạt 38,2% kế hoạch năm).

Cơ quan chức năng cũng triển khai hiệu quả Dự án vay vốn tạo việc làm trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, từ nguồn vốn vay đã giải quyết việc làm cho khoảng 700 lao động. Các địa phương cũng tăng cường các giải pháp giải quyết việc làm cho người lao động như: Định hướng cho người lao động học nghề, tìm việc làm, tự tạo việc làm phù hợp. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ, 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho khoảng 17.400 lượt người (đạt khoảng 54,38% kế hoạch năm); trong đó xuất khẩu lao động 710 người (đạt 54,62% kế hoạch năm). 

 

Mạnh Hùng

tin đã đăng