Nghệ An: Đến năm 2020, phấn đấu giải quyết việc làm cho gần 224.000 lao động

Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017, mỗi năm toàn tỉnh Nghệ An giải quyết việc làm mới cho 37.187 người, riêng năm 2017 là 37.590 người. Cũng trong giai đoạn từ năm 2013 - 2017, tỷ lệ thất nghiệp của toàn tỉnh bình quân ở thành thị là 3,09% và ở nông thôn là 0,87%. Về giải quyết việc làm, một trong  những điểm sáng của Nghệ An là công tác xuất khẩu lao động, tính riêng năm 2017 tỉnh đã đưa được 13.810 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Phát huy kết quả đó, Nghệ An xây dựng Đề án Giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2015- 2020 với mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, toàn tỉnh sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 223.350 lao động.

Thông qua nỗ lực giải quyết việc làm, Nghệ An sẽ khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và phát huy thế mạnh nguồn lực lao động các địa phương trong tỉnh; khắc phục sự lãng phí nguồn nhân lực lao động, tạo nguồn thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao cuộc sống, giảm tỷ lệ lao động thất nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động của tỉnh, giảm tỷ trọng lao động trong ngành nông, lâm, ngư nghiệp từ 62,8% hiện nay xuống còn 49% năm 2020; tăng lao động ngành công nghiệp, xây dựng từ 13,6% lên 23%, ngành dịch vụ, thương mại từ 23.6% lên 28%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề của tỉnh lên 61% vào năm 2020.

 

Lâm Anh

tin đã đăng