Người chấp hành xong án phạt tù được hỗ trợ tạo việc làm

Người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm (TTDVVL); đồng thời được hưởng đầy đủ các chính sách hỗ trợ của Nhà nước dành cho người lao động để tái hòa nhập cộng đồng.

Hàng nghìn lao động được hỗ trợ tạo việc làm sau chấp hành án phạt tù

Theo báo cáo chưa đầy đủ của 35/63 Sở LĐTBXH các tỉnh/thành phố, năm 2016, có 3.379 lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm tại địa phương; hơn 4.500 lao động được tư vấn, giới thiệu việc làm; 331 lao động được vay vốn hỗ trợ việc làm; 10 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Đến năm 2017, số lao động là người chấp hành xong án phạt tù được tạo việc làm tại địa phương là hơn 3.200 người và sáu tháng đầu năm 2018, con số này là hơn 2.100 người.

người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các TTDVVL.

Đại diện Phòng Chính sách việc làm (Cục Việc làm) cho biết, người chấp hành xong án phạt tù được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các TTDVVL theo 4 hình thức: tư vấn trực tiếp, tư vấn tập trung, thông qua phiên giao dịch việc làm và tư vấn qua điện thoại, trang thông tin điện tử.

Ngoài ra, nếu người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn học nghề sẽ được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27.9.2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Còn trong trường hợp người chấp hành xong án phạt tù có nhu cầu vay vốn tạo việc làm từ Quỹ quốc gia về việc làm sẽ được vay vốn theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09.7.2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm.

Hiện nay, đã có một số TTDVVL như Ninh Thuận, Đà Nẵng phối hợp với các cơ quan liên quan tại địa phương tổ chức tư vấn, giới thiệu việc làm với các hình thức phù hợp cho người chấp hành xong án phạt tù. Trong đó, ấn tượng có tư vấn cho người lao động trước khi chấp hành xong án.

Tại một số địa phương (Đồng Nai, Đà Nẵng, T. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Thanh Hóa…) còn thành lập các mô hình Quỹ hoàn lương, Quỹ doanh nhân với an ninh trật tự, Quỹ phát triển tái hòa nhập cộng đồng… góp phần hỗ trợ tạo việc làm cho hàng nghìn người chấp hành xong án phạt tù.

Tiếp tục điều chỉnh để hỗ trợ tối ưu nhất

Mặc dù công tác hỗ trợ tạo việc làm, tái hòa nhập cộng đồng cho người lao động sau chấp hành án phạt tù đã được quan tâm hơn, với những kết quả đáng khích lệ; song vẫn còn rất nhiều những khó khăn, hạn chế.

Thống kê từ Phòng Chính sách việc làm (Cục Việc làm) cho thấy, hiện nay, phần lớn các mô hình tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù chủ yếu dừng ở việc quản lý, giám sát phòng ngừa tái phạm; chưa có nhiều mô hình hỗ trợ, giúp đỡ về vốn vay, dạy nghề hay tạo việc làm cho những đối tượng lao động này ổn định cuộc sống.

Điều chỉnh tối ưu để tạo điều kiện cho người lao động sau chấp hành án phạt tù

Mặt khác, nhiều chương trình đào tạo nghề chưa phù hợp với đối tượng và định hướng nghề nghiệp sau khi chấp hành xong án phạt tù nên nhiều trường hợp phạm nhân đã được đào tạo nghề trong thời gian chấp hành án nhưng không phù hợp với nhu cầu lao động tại địa phương nên khó tìm được việc làm.

Để tạo thuận lợi trong việc tiếp cận và thực hiện các chính sách cho lao động sau khi chấp hành án phạt tù, đại diện Phòng Chính sách (Cục Việc làm) cho rằng, điều này đòi hỏi sự tham gia tích cực, đồng bộ của tất cả các cấp, ngành, nhất là chính quyền cơ sở. Đồng thời, các doanh nghiệp, quần chúng và tổ chức đoàn thể ở địa phương cũng cần phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ về công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người lao động là phạm nhân; không nên có thái độ định kiến, kỳ thị dẫn đến thiếu quan tâm trong giáo dục, hỗ trợ cho nhóm lao động này.

tin đã đăng