Quảng Nam: Năm 2018 có hơn 868.450 lao động có việc làm

Theo thông tin thu thập về thị trường lao động tại 5 cụm: Điện Bàn, Đông Giang, Hiệp Đức, Tiên Phước và Tam Kỳ cho thấy toàn tỉnh có hơn 868.450 lao động có việc làm; số lao động có việc làm tăng thêm là 21.084 người, đạt 140,56% so với chỉ tiêu kế hoạch.

Trong năm 2018, tỉnh Quảng Nam cũng chấp thuận cho 180 lượt doanh nghiệp sử dụng 540 người lao động nước ngoài; thực hiện cấp mới, cấp lại 285 giấy phép lao động; Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh cũng thực hiện giới thiệu việc làm thành công và cung ứng lao động cho các đơn vị, doanh nghiệp 1.490 lao động… Tính đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có trên 1.000 lao động đi xuất khẩu lao động, tăng 25,9% so với năm 2017.

Để có được thành quả này, ngay từ đầu năm tỉnh Quảng Nam đã tập trung tuyên truyền về các lĩnh vực lao động, việc làm, xuất khẩu lao động, thông tin thị trường lao động cũng như nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn,… Bên cạnh đó, tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch số 1385 về công tác xuất khẩu lao động năm 2018 cũng như việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ người lao động tỉnh Quảng Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2018-2020, đã góp phần đáng kể vào công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

 

Thành Trung

tin đã đăng