Quảng Trạch: Năm 2018 giải quyết việc làm cho gần 4.900 lao động

Năm 2018, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đã giải quyết việc làm cho gần 4.900 lao động, đạt 100% kế hoạch. Trong đó, số lao động được đào tạo thêm việc làm là hơn 1.900 người, đạt 100% kế hoạch; số lao động được tạo việc làm mới là hơn 2.900 người, đạt 101% kế hoạch. Nỗ lực tạo việc làm mới vượt kế hoạch đề ra của huyện Quảng Trạch được đánh giá là nỗ lực rất đáng ghi nhận trong bối cảnh địa phương nhiều năm qua gặp không ít khó khăn trong tạo việc làm.

Cũng trong năm 2018, huyện Quảng Trạch đã tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 163 học viên tham gia; mở 24 lớp học nghề cho các hộ dân vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển với 835 người tham gia.

Thời gian tới, huyện Quảng Trạch tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm; tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế gia đình; giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Ngoài ra, huyện tiếp tục tuyên truyền và hướng dẫn để người dân tiếp cận các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, giải quyết việc làm nhằm có cơ sở tạo đà để người dân và người lao động có thu nhập, ổn định cuộc sống.

 

Mạnh Thắng

tin đã đăng