Sẽ báo cáo Thủ tướng điều chỉnh chế độ lương hưu cho giới nữ

Tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội ngày 30.9, Bộ Lao động-Thương binh & Xã hội sẽ báo cáo Thủ tướng và xin Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho điều chỉnh chế độ lương hưu cho giới nữ.

Phiên làm việc của Kỳ họp thứ 7 Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội  có nhiều tranh luận liên quan đến cách tính tỷ lệ % hưởng lương hưu từ ngày 1.1.2018 cho nữ giới. Theo cách tính mới, phụ nữ đủ 25 năm công tác, đủ 55 tuổi đời, khi về nghỉ hưu từ sau ngày 1/1/2018 có thể sẽ thiệt mất 10% lương hưu. Nhiều ý kiến đại biểu và đại diện Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã làm rõ, đồng thời đưa ra giải pháp nhằm đảm bảo quyền lợi cho nữ giới.

Theo cách tính mới, những phụ nữ đủ 25 năm công tác và đủ 55 tuổi đời khi về nghỉ hưu sau thời điểm 1.1.2018 sẽ mất 10% lương hưu so với nam giới. Cách tính này rõ ràng không đảm bảo bình đẳng giới và gây thiệt thòi cho giới nữ.

Để xử lý vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh & Xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, ngay ngày 1.10, Bộ sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ và đề nghị Ủy ban Các vấn đề xã hội ủng hộ Bộ trình với Thường vụ Quốc hội xem xét đưa thành nghị quyết để giải quyết, đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ.

tin đã đăng