Sở NNPTNT Hà Nội tổ chức hội thảo kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm

Nhằm tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm nông sản an toàn của Hà Nội, cũng như giới thiệu các công nghệ tiên tiến áp dụng vào sản xuất nông nghiệp, từ ngày 11 - 13.9.2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội (Sở NNPTNT) tổ chức “Hội thảo kết nối tiêu thụ nông sản thực phẩm và ứng dụng chuyển giao tiến bộ kỹ thuật nông nghiệp” tại Hội trường Ủy ban Nhân dân huyện Thường Tín.

 

Sau thời gian ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Hà Nội, các hợp tác xã (HTX) cũng như một số đơn vị liên quan đã tổ chức các gian hàng giới thiệu nông sản sạch đáp ứng nhu cầu cần thiết cho người dân hiện nay.

Thông qua Hội thảo lần này, các HTX trên địa bàn thành phố có cơ hội giới thiệu, quảng bá, mở rộng thị trường phân phối tiêu thụ sản phẩm nông sản an toàn của mình.

Đồng thời, đây còn là cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và tiếp cận với công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, tăng cường sự kết nối với các doanh nghiệp từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm.

 

Hiện nay, Sở NNPTNT Hà Nội đã xây dựng các vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi như: sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, phát triển sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản theo các vùng sản xuất chất lượng, tập trung.

Thành phố cũng đã hình thành, duy trì và phát triển các vùng sản xuất với hơn 5000 ha rau an toàn được quản lý, 76 xã chăn nuôi trọng điểm với 3.810 trang trại quy mô lớn ngoài khu dân cư, 25 vùng nuôi trồng thủy hải sản tập trung, 07 cơ sở giết mổ công nghiệp, 23 có sở giết mổ bán công nghiệp.

Theo ông Nguyễn Văn Chí, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội cho biết: “Trong giai đoạn vừa qua, ứng dụng công nghệ cao và liên kết chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã mang đế nhiều hiệu quả. Đây là nét tạo ra sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu cho địa phương và xuất khẩu. Tuy nhiên, cung còn có những hạn chế nhất đinh".

 

Dự kiến đến năm 2020, nhiệm vụ đột phá đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, sản xuất nông nghiệp hóa tập trung, ứng dụng công nghệ cao tạo ra sản phẩm sạch, chất lượng cao an toàn vệ sinh thực phẩm, phát triển nông nghiệp đô thị thái sinh, tạo vành đai xanh, góp phần phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường, từng bước thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ buổi hội thảo, Sở NNPTNT Hà Nội cũng sẽ tổ chức ký biên bản ghi nhớ giữa các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, HTX và các nhà phân phối về hợp tác đầu tư phát triển sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng các tiến bộ mới vào sản xuất, phát triển các sản phẩm mới và hình thành các chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, tạo niềm tin sản phẩm Thủ đô đối với khách hàng trong nước và quốc tế.

tin đã đăng