Tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 29.11 tại thành phố Thanh Hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền chính sách, pháp luật về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế và Bảo hiểm thất nghiệp.

Hội nghị lần này nằm trong chuỗi hoạt động theo tinh thần thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội với mục tiêu tổng quát "Cải cách chính sách bảo hiểm cả hội để bảo hiểm xã hội thực sự là một trụ cột chính của an sinh xã hội, từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân. Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, hiện đại và hội nhập quốc tế theo nguyên tắc đóng- hưởng, công bằng, bình đẳng, chia sẻ và bền vững. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tin cậy và minh bạch".

Tham dự và trình bày tại Hội nghị có ông Điều Bá Được - Trưởng Ban Thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội Việt Nam và diễn giả Phan Văn Kiền - Phó Trưởng Ban Biên tập Tạp chí Khoa học xã hội nhân văn, giảng viên Viện Đào tạo bưu chính viễn thông – Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Theo đó, có có 2 chuyên đề đã được các đại biểu đưa ra để bàn luận. Trong đó, tập trung vào nội dung quy định mới về tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cũng như vai trò, trách nhiệm định hướng của báo chí trong công tác tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

 

tin đã đăng