Thanh Hóa: Tăng tốc hoàn thành mục tiêu giải quyết việc làm mới cho 66.000 lao động

Theo Sở LĐTBXH tỉnh Thanh Hóa, trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho hơn 32.000 lao động, tăng 5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, thông qua hệ thống của Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, đã có hơn 36.700 lượt người được cung ứng các thông tin về thị trường lao động và có gần 35.000 chỉ tiêu tuyển dụng lao động được các doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng.
Trước đó, Thanh Hóa đề ra mục tiêu trong năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 66.000 lao động. Theo đó, cơ quan chức năng yêu cầu các đơn vị tuyển dụng và cơ sở đào tạo nghề cần phải có sự kết nối chặt chẽ trong việc định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

tin đã đăng