THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng tổ chức đầu thầu gói thầu “ Cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho phòng khám đa khoa” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.
 

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Y tế Cộng đồng tổ chức đầu thầu gói thầu “ Cung cấp toàn bộ trang thiết bị cho phòng khám đa khoa” theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và nguyện vọng tham gia gói thầu nêu trên. Thông tin về hồ sơ mời thầu xin tham khảo tại địa chỉ website: www.ccrd.org.vn

Liên hệ nhận hồ sơ dự thầu: Mrs Trần Mùi Linh - Điện thoại: 024.37832742 / 0989.34.9995

Email: tranlinh@ccrdvn.org

Thời điểm đóng thầu: trước 17h00 ngày 08 tháng 3 năm 2018

tin đã đăng