Thu hồi giấy Chứng nhận kiểm định An toàn lao động của 1 doanh nghiệp

Ngày 18/4/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết đinh số 455/ QĐ- LĐTBXH về việc Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam

Căn cứ báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP HCM về kết quả thanh tra, kiểm tra tại Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam. Ngày 18/4/2018, Bộ LĐ-TB&XH đã ban hành Quyết đinh số 455/ QĐ- LĐTBXH về việc Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động của Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam.

Lý do thu hồi là vì công ty vi phạm quy định của Luật An toàn - Vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.

Bộ LĐ-TB&XH cũng yêu cầu Công ty TNHH MTV Kiểm định máy xây dựng Việt Nam nộp ngay giấy chứng nhận về Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH). Quyết định có hiệu lực từ ngày ký
Giấy chứng nhận này công ty mới được cấp ngày 28-6-2017. 

tin đã đăng