Tôn vinh công đoàn tiêu biểu và sáng kiến sáng tạo ngành Y tế Thủ đô


Sáng ngày 23.7, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tổ chức Hội nghị Biểu dương cán bộ công đoàn tiêu biểu và tôn vinh sáng kiến sáng tạo ngành Y tế Thủ đô năm 2019 nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.

Phát biểu tại Hội nghị, ThS Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cho biết: Công đoàn ngành Y tế Hà Nội hiện đang quản lý gần 25.000 đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), với 100 Công đoàn cơ sở trực thuộc. Trong những năm qua, CNVCLĐ và các cấp Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã nỗ lực thi đua trong lao động, học tập và công tác; tận tụy, sáng tạo, không ngừng đổi mới toàn diện, nâng cao y đức, trình độ chuyên môn và đã đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Nhiều phong trào thi đua đạt kết quả thực chất, tiêu biểu: "Người tốt, việc tốt", "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo”, "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Nếp sống văn hóa công nghiệp"... Đặc biệt, các phong trào mang tính đặc thù ngành nghề có ý nghĩa thiết thực và được đông đảo cán bộ CNVCLĐ hưởng ứng tham gia như: Phong trào "Đổi mới phong cách thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh" gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp; xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" gắn với tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cũng tại Hội nghị, 13 cán bộ Công đoàn đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2019; 90 cán bộ Công đoàn tiêu biểu được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội biểu dương; đồng thời, tôn vinh 43 cá nhân xuất sắc có nhiều thành tích trong phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến sáng tạo trong ngành Y tế Thủ đô. Đây là những y, bác sĩ, kỹ thuật viên đang công tác trong các đơn vị của ngành Y tế Hà Nội đã, đang góp phần xứng đáng cùng với ngành Y tế Thủ đô đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đây cũng là minh chứng khẳng định vị trí, vai trò và trách nhiệm to lớn của đội ngũ cán bộ CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn ngành Y tế Thủ đô trong nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại.

 

Nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam Phạm Thanh Thủy hoan nghênh Công đoàn Y tế Thủ đô đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam với nhiều phong trào thi đua. Đặc biệt là phát động "Đợt thi đua cao điểm 90 ngày trong CNVCLĐ ngành Y tế Hà Nội chào mừng kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam". Trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Y tế Thủ đô cần tiếp tục phát huy truyền thống, không ngừng xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng lớn mạnh. Đặc biệt, các cấp Công đoàn cần nhận thức sâu sắc hơn nữa chức năng của Công đoàn trong tình hình mới, trong đó coi chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CNVCLĐ là chức năng quan trọng, xuyên suốt trong quá trình hoạt động. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Chăm lo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công đoàn tinh thông về nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật, có bản lĩnh và kinh nghiệm…

 

Văn Lập

tin đã đăng