Trên 80% lao động nông thôn có việc làm sau học nghề

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, đến hết tháng 9.2019, cả nước có trên 9,2 triệu lao động nông thôn được học nghề. Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%.

 

Nhiều lao động nông thôn có việc làm sau học nghề.

Trong tổng số trên 9,2 triệu lao động được học nghề, thì có 5,3 triệu người đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng theo chính sách của Đề án 1956. Lao động nữ nông thôn được hỗ trợ học nghề chiếm 59,4% vượt mục tiêu đề ra. Gần 65% lao động nông thôn học nghề phi nông nghiệp để chuyển nghề.

Sau học nghề, số người có việc làm mới hoặc tiếp tục làm nghề cũ nhưng có năng suất, thu nhập cao hơn đạt trên 80,4%. Đáng chú ý, có gần 200 nghìn người sau học nghề đã thành lập tổ hợp tác, doanh nghiệp, hợp tác xã. Nhiều mô hình đào tạo nghề có hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp, thực hiện mỗi làng một sản phẩm và thực hiện tiêu chí nông thôn mới.

Để đạt được mục tiêu đào tạo nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2021-2025, đại diện Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp cho biết, cần nhiều giải pháp đồng bộ. Các địa phương cần xây dựng, phê duyệt và ban hành danh mục nghề đào tạo, định mức kinh tế kỹ thuật và chi phí đào tạo; chủ động bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước để triển khai công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn…

Bởi hiện nay, đào tạo nghề cho lao động nông thôn còn nhiều khó khăn, bất cập. Việc xác định danh mục nghề đào tạo cho lao động nông thôn vẫn còn dàn trải, nhất là danh mục nghề nông nghiệp; trong khi đó, nguồn kinh phí Trung ương bố trí thấp hơn so với kế hoạch…

tin đã đăng