Vingroup tuyển dụng vị trí Nhân viên Kĩ thuật – Vincom Retail (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh)

Vingroup tuyển dụng vị trí Nhân viên Kĩ thuật – Vincom Retail, cụ thể như sau:
Mã tuyển dụng: VINTD-3920
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Điện/Điện tử
Số lượng tuyển: 20
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2018
Công ty: VINCOM RETAIL
Địa điểm làm việc: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh
Mô tả công việc

– Triển khai và thực hiện các công việc trong ca trực theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lao động trước khi triển khai công tác bảo trì được phân công.
+ Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc.
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả bảo trì vào checklist theo dõi bảo trì.
+ Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật thuê ngoài theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
– Tổng hợp theo dõi khối lượng vật tư tiêu hao trong ca trực, thực hiện bàn giao vật tư, công cụ dụng cụ lao động giữa các ca trực.

Yêu cầu

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí sửa chữa, xây dựng, điện…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác

Quyền lợi

– Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp
– Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
– Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc
– Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Tập đoàn Vingroup
– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nguồn: tuyendung.vingroup.net

Mã tuyển dụng: VINTD-3920
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Điện/Điện tử
Số lượng tuyển: 20
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2018
Công ty:  VINCOM RETAIL
Địa điểm làm việc: Hà Nội. TP Hồ Chí Minh
Mô tả công việc 

– Triển khai và thực hiện các công việc trong ca trực theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lao động trước khi triển khai công tác bảo trì được phân công.
+ Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc.
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả bảo trì vào checklist theo dõi bảo trì.
+ Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật thuê ngoài theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
– Tổng hợp theo dõi khối lượng vật tư tiêu hao trong ca trực, thực hiện bàn giao vật tư, công cụ dụng cụ lao động giữa các ca trực.

Yêu cầu

 

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí sửa chữa, xây dựng, điện…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác

Quyền lợi

– Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp
– Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
– Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc
– Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Tập đoàn Vingroup
– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nguồn:tuyendung.vingroup.net

Mã tuyển dụng: VINTD-3920
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Điện/Điện tử
Số lượng tuyển: 20
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2018
Công ty:  VINCOM RETAIL
Địa điểm làm việc: Hà Nội. TP Hồ Chí Minh
Mô tả công việc 

– Triển khai và thực hiện các công việc trong ca trực theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lao động trước khi triển khai công tác bảo trì được phân công.
+ Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc.
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả bảo trì vào checklist theo dõi bảo trì.
+ Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật thuê ngoài theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
– Tổng hợp theo dõi khối lượng vật tư tiêu hao trong ca trực, thực hiện bàn giao vật tư, công cụ dụng cụ lao động giữa các ca trực.

Yêu cầu

 

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí sửa chữa, xây dựng, điện…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác

Quyền lợi

– Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp
– Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
– Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc
– Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Tập đoàn Vingroup
– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nguồn:tuyendung.vingroup.net

Mã tuyển dụng: VINTD-3920
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Điện/Điện tử
Số lượng tuyển: 20
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2018
Công ty:  VINCOM RETAIL
Địa điểm làm việc: Hà Nội. TP Hồ Chí Minh
Mô tả công việc 

– Triển khai và thực hiện các công việc trong ca trực theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lao động trước khi triển khai công tác bảo trì được phân công.
+ Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc.
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả bảo trì vào checklist theo dõi bảo trì.
+ Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật thuê ngoài theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
– Tổng hợp theo dõi khối lượng vật tư tiêu hao trong ca trực, thực hiện bàn giao vật tư, công cụ dụng cụ lao động giữa các ca trực.

Yêu cầu

 

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí sửa chữa, xây dựng, điện…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác

Quyền lợi

– Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp
– Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
– Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc
– Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Tập đoàn Vingroup
– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nguồn:tuyendung.vingroup.net

Mã tuyển dụng: VINTD-3920
Loại công việc: Toàn thời gian cố định
Nhóm công việc: Điện/Điện tử
Số lượng tuyển: 20
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2018
Công ty:  VINCOM RETAIL
Địa điểm làm việc: Hà Nội. TP Hồ Chí Minh
Mô tả công việc 

– Triển khai và thực hiện các công việc trong ca trực theo đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ:
+ Chuẩn bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ lao động trước khi triển khai công tác bảo trì được phân công.
+ Thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật theo đúng các quy trình và tài liệu hướng dẫn thực hiện công việc.
+ Cập nhật đầy đủ, chính xác kết quả bảo trì vào checklist theo dõi bảo trì.
+ Giám sát các nhà thầu, nhà cung cấp thực hiện bảo trì các hệ thống kỹ thuật thuê ngoài theo quy định, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn.
– Tổng hợp theo dõi khối lượng vật tư tiêu hao trong ca trực, thực hiện bàn giao vật tư, công cụ dụng cụ lao động giữa các ca trực.

Yêu cầu

 

– Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Cơ khí sửa chữa, xây dựng, điện…
– Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm
– Kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt, kỷ luật cao, kỹ năng thao tác thiết bị, máy móc chính xác

Quyền lợi

– Được đóng Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm Thất nghiệp
– Chế độ lương, thưởng hấp dẫn
– Được trang bị đồng phục và phương tiện làm việc
– Được hưởng các chính sách phúc lợi, ưu đãi của Tập đoàn Vingroup
– Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiệu quả

Nguồn:tuyendung.vingroup.net

tin đã đăng