Vĩnh Phúc: 6 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 11.489 lao động

6 tháng đầu năm 2018, nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp, công tác giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đạt nhiều kết quả khả quan.

Theo đó, ước 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 11.489 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 11.000 người; đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 489 người. Riêng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, qua đó, tuyển được 419 người, tư vấn chính sách lao động việc làm cho 7.263 lượt người và giới thiệu việc làm mới cho 129 người.

Từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tiếp tục chỉ đạo ngành LĐTBXH phối hợp với các ngành, địa phương triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 207 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm tỉnh giai đoạn 2016 – 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện điều tra, thu thập lưu trữ thông tin thị trường lao động; rà soát, xây dựng và ban hành danh mục nghề học một số lĩnh vực đặc thù trong giáo dục nghề nghiệp; nâng cao năng lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh đối với công tác tạo nguồn lao động, tìm kiếm thị trường xuất khẩu lao động… Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu giải quyết việc làm cho 23.000 lao động, trong đó, đưa 2.000 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

 

Thu Hiền

tin đã đăng