Tư vấn lao động

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018

Theo Cục An toàn lao động (Bộ LĐ-TB&XH), căn cứ vào thực tế công tác ATVSLĐ và tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong thời gian qua, Ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ Trung ương xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018.

Giải quyết việc làm mới cho 152.000 lao động

Theo Kế hoạch số 46/KH-UBND do UBND TP Hà Nội vừa ban hành, trong năm 2018, toàn thành phố sẽ giải quyết việc làm mới cho 152.000 lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 63,5%. UBND thành phố xác định công tác giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 26.9.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ - CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cũng có nhiều “cải tiến” quan trọng.

cơ hội việc làm