5 tháng đầu năm 2018: Lao động khu vực DN Nhà nước giảm 0,4%

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, từ đầu năm đến 1.5.2018, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 3,8% so với cùng thời điểm năm trước. Trong đó, lao động khu vực DN Nhà nước giảm 0,4%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 4,3%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 4,2%.

Lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 1.5.2018 so với cùng thời điểm năm trước của một số địa phương có quy mô công nghiệp lớn như sau: Cần Thơ tăng 23,3%; Hải Phòng tăng 14,2%; Bà Rịa - Vũng Tàu tăng 12,2%; Bắc Ninh tăng 5,9%; Hà Nội và Đồng Nai cùng tăng 4,9%; Thái Nguyên tăng 4,7%; Bình Dương tăng 4,5%; Hải Dương tăng 3,8%; Quảng Ninh tăng 0,7%; thành phố Hồ Chí Minh tăng 0,3%; Đà Nẵng giảm 0,7%; Quảng Nam giảm 1,2%; Vĩnh Phúc giảm 5%.

Về lao động mới, tính riêng trong tháng 5.2018, tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới là 80,5 nghìn người, giảm 24,5%.

 

Quỳnh Chi

tin đã đăng