Tư vấn lao động

Đồng Nai: Khan hiếm lao động phổ thông

Những ngày đầu năm 2018, tình trạng khan hiếm lao động phổ thông vẫn diễn ra tại tỉnh Đồng Nai. Trong khi đó, năm 2017, nhu cầu tuyển dụng lao động có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp – kỹ thuật tại đây chỉ chiếm tỷ lệ 22% còn lại là lao động phổ thông.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp

Ngày 26.9.2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 93/NQ - CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động Thương binh & Xã hội. Lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp cũng có nhiều “cải tiến” quan trọng.

cơ hội việc làm