Tư vấn lao động

Những điều cần biết về trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là chế độ mà người lao động sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Người lao động sẽ được hưởng chế độ này trong thời gian đã chấm dứt hợp đồng lao động cũ nhưng chưa tìm được việc làm mới.

cơ hội việc làm