Tư vấn lao động

Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm thực hiện mục tiêu của chính sách BHTN nhằm hỗ trợ người LĐ bị mất việc làm đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm tìm được việc làm để quay lại với thị trường LĐ, tạo điều kiện sớm tìm việc cho LĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho LĐ BHTN.

Chọn ngành theo mức lương

Thực tế của thị trường lao động đã chứng minh, ngoài những kỹ năng cần thiết về công việc, ngoại giao, định hướng khởi nghiệp, để sở hữu mức lương mơ ước phụ thuộc phần nhiều vào khả năng “nhìn xa, trông rộng” của từng cá nhân trong chọn ngành học.

Trước Cách mạng công nghiệp 4.0 Người lao động bình chân như vại

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tới đây sẽ thải loại 85% người lao động trực tiếp tại khu vực châu Á, và hơn 90% người lao động ở khu vực châu Âu, Mỹ. Đây là một nguy cơ vô cùng lớn cho an sinh xã hội. Tuy nhiên, người lao động Việt Nam thì vẫn bình chân như vại.

cơ hội việc làm