Tư vấn lao động

Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm thực hiện mục tiêu của chính sách BHTN nhằm hỗ trợ người LĐ bị mất việc làm đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm tìm được việc làm để quay lại với thị trường LĐ, tạo điều kiện sớm tìm việc cho LĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho LĐ BHTN.

cơ hội việc làm