Tư vấn lao động

Những điều cần biết về trợ cấp thất nghiệp

Trợ cấp thất nghiệp là chế độ mà người lao động sẽ được hưởng khi tham gia bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Người lao động sẽ được hưởng chế độ này trong thời gian đã chấm dứt hợp đồng lao động cũ nhưng chưa tìm được việc làm mới.

Phiên giao dịch việc làm dành cho lao động hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm thực hiện mục tiêu của chính sách BHTN nhằm hỗ trợ người LĐ bị mất việc làm đang trong thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm tìm được việc làm để quay lại với thị trường LĐ, tạo điều kiện sớm tìm việc cho LĐ hưởng trợ cấp thất nghiệp, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội tổ chức Phiên giao dịch việc làm dành cho LĐ BHTN.

cơ hội việc làm