An Giang: Năm 2018 giải quyết việc làm cho hơn 30.000 lao động

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm An Giang, tháng 4.2018, hơn 130 cơ sở, DN trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tuyển dụng gần 3.500 lao động. Ngoài nhóm lao động phổ thông, các DN có nhu cầu khá lớn tuyển LĐ có tay nghề, chuyên môn cao như: thợ tiện, điện dân dụng, chế biến thủy - hải sản, cơ khí, bán hàng, may công nghiệp,...

Năm 2017, nhờ áp dụng nhiều biện pháp đồng bộ, toàn tỉnh An Giang đã giải quyết việc làm cho trên 31.000 lao động. Năm 2018, tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm cho trên 30.000 LĐ. Phấn đấu duy trì và giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị ở mức dưới 4%. Để thực hiện các mục tiêu trên, tỉnh đề ra các giải pháp: tạo việc làm từ chương trình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; hỗ trợ vay vốn giải quyết việc làm từ Quỹ Quốc gia về việc làm; hỗ trợ phát triển thị trường LĐ; tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về lĩnh vực phát triển kinh tế gắn với giải quyết việc làm để tạo thêm chỗ làm mới, tự tạo việc làm cho người LĐ; đa dạng hóa nguồn vốn huy động,…

 

Nhật Minh

tin đã đăng