Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người khuyết tật và trẻ mồ côi

Ngày 27.9, tại Đà Nẵng, 130 đại biểu đã tham dự Hội nghị Tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người khuyết tật.

Ngày 27.9, tại thành phố Đà Nẵng, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam phối hợp với Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, tư vấn, đối thoại chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp cho người khuyết tật.

Dự Hội nghị có 130 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi các tỉnh, thành phố trong cả nước; đại diện các doanh nghiệp của người khuyết tật trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Các đại biểu đã nghe lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng phổ biến những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Các báo cáo viên đã tuyên truyền về các nội dung cơ bản của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và những văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan, những nội dung mới liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. 

Tại Hội nghị, lãnh đạo Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam cùng các báo cáo viên đối thoại, giải đáp cụ thể các câu hỏi của đại biểu về một số vấn đề như chế độ hưu trí, bảo hiểm y tế hộ gia đình, vấn đề khuyến khích các tổ chức, cá nhân hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế…

Đặc biệt, các đại biểu đều thể hiện sự quan tâm đến vấn đề bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi – hai nhóm đối tượng yếu thế của xã hội. 

Việt Nam hiện có 4,2 triệu người khuyết tật đang ở độ tuổi lao động, đây là một lực lượng lao động không nhỏ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, do hạn chế của tình trạng khuyết tật và sự kỳ thị vẫn còn tồn tại trong xã hội, đa số họ chỉ có việc làm là những công việc giản đơn, thu nhập thấp, làm theo thời vụ…

Vấn đề đặt ra là người sử dụng lao động khuyết tật và chính bản thân người khuyết tật cần được nâng cao nhận thức về vấn đề người khuyết tật có quyền được bảo đảm an sinh xã hội thông qua chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế như tất cả những lao động bình thường khác. 

 Ông Lương Phan Cừ, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam nhận định, những chính sách, vấn đề được tuyên truyền, đối thoại tại hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức đội ngũ cán bộ Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để từ đó tích cực vận động các nguồn lực xã hội, đẩy mạnh thực hiện chương trình hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người khuyết tật, trẻ mồ côi và hộ cận nghèo khác mà Hội đang thực hiện.

Đồng thời, việc đối thoại này cũng góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp sử dụng lao động người khuyết tật về việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động, trong đó có lao động là người khuyết tật.

tin đã đăng