Dịch vụ việc làm công và “cuộc đua” trong kỷ nguyên số

Vừa qua, tại thành phố Marrakech - thành phố lớn thứ 4 của Vương quốc Ma-rốc đã diễn ra sự kiện “Dịch vụ việc làm công trong bối cảnh phát triển bền vững trong thời đại kỷ nguyên số” do Hiệp hội dịch vụ việc làm công thế giới (WAPES) tổ chức.

Khuyến khích hỗ trợ tạo và tìm việc làm

Tham dự Hội nghị có gần 60/79 quốc gia thành viên tham dự. Đoàn Việt Nam có bà Lê Kim Dung, Cục trưởng Cục Việc làm và ông Ngô Xuân Liễu, Giám đốc Trung tâm quốc gia về dịch vụ việc làm cùng tham dự.

Hội nghị đã thông qua nhiều văn kiện quan trọng, đặc biệt là Chiến lược phát triển của Hiệp hội đến 2025 và Hiến chương của Hiệp hội trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Theo đó, hệ thống dịch vụ việc làm công của mỗi quốc gia nói riêng và Hiệp hội dịch vụ việc làm công nói chung cùng hướng tới hỗ trợ tối ưu hóa chức năng của thị trường lao động thông qua các hoạt đông cụ thể, như: Cung cấp các hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn nhằm tăng cường khả năng tuyển dụng và khả năng hội nhập thị trường lao động; Đưa ra hướng dẫn hoặc cung cấp các dịch vụ đào tạo kỹ năng và chuyên môn kỹ thuật để người tìm việc và công nhân/nhân viên đã được tuyển dụng có thể không ngừng nâng cao năng lực của mình thích ứng với những yêu cầu và đòi hỏi mới của công việc; Khuyến khích tự làm và tinh thần khởi sự doanh nghiệp; Cung cấp thông tin thị trường lao động, xác định các xu hướng trong tương lai về việc làm và kỹ năng cho các bên liên quan, như người tìm việc, người sử dụng lao động, các cơ quan và tổ chức nghiên cứu; Thiết kế hoặc đồng thiết kế và thực hiện các chính sách thị trường lao động tích cực; Quản lý di cư và di chuyển lao động: khuyến khích và hỗ trợ tạo và tìm việc làm, tạo thuận lợi cho người tìm việc và người sử dụng lao động trên trong nước, quốc tế và các vùng lãnh thổ; toàn quốc, quốc tế và biên giới lãnh thổ; Đóng góp vào an sinh xã hội để cung cấp các điều kiện cần thiết nhằm hỗ trợ thành công các dịch chuyển trên thị trường lao động.

Việt Nam tham dự tích cực

Tại hội nghị, đại diện của Việt Nam tham gia trình bày báo cáo khoa học tại phiên hội thảo về Năng lực kỹ thuật số: Kỹ năng cơ bản để tồn tại trong kỷ nguyên số. Báo cáo đã làm rõ câu trả lời cho 03 câu hỏi: Năng lực về kỹ thuật số là gì? Tại sao năng lực kỹ thuật số có ý nghĩa quan trọng? Hệ thống tổ chức dịch vụ việc làm công – Hiệp hội dịch vụ việc làm công cần làm như thế nào để phát triển năng lực kỹ thuật số?.

Hội nghị cũng đã tổ chức các cuộc hội thảo khoa học hết sức ý nghĩa đối với hệ thống dịch vụ việc làm công của mỗi quốc gia và của cả Hiệp hội theo chủ đề chính: Dịch vụ việc làm công trong bối cảnh phát triển bền vững trong thời đại kỷ nguyên số và các tiểu chủ đề. Cụ thể như: Tác động của kỹ thuật số tới việc làm; Đào tạo trực tuyến E-learning và tăng cường khả năng được tuyển dụng; Khởi sự doanh nghiệp nhằm tạo việc làm trong kỷ nguyên số; Vai trò của Kỹ thuật số trong việc cung cấp các dịch vụ của tổ chức dịch vụ việc làm công; Năng lực kỹ thuật số: Kỹ năng cơ bản để tồn tại trong kỷ nguyên số.

 

 

Quế Mai

tin đã đăng