Hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên

Chính sách bảo hiểm y tế đang phát huy hiệu quả trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh Sơn La. Theo đó, tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong những năm qua không ngừng tăng. Năm học 2018 - 2019, toàn tỉnh Sơn La phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

Sơn La là tỉnh miền núi vùng cao với đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Cuộc sống của người dân nơi đây còn rất nhiều khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Thời gian qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế nói chung và bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên nói riêng, đã giảm gánh nặng chi phí cho phụ huynh học sinh, sinh viên mỗi khi con em phải vào viện.

Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La Nguyễn Thế Quân cho biết, năm học 2017 - 2018, toàn tỉnh Sơn La có 264.783 học sinh, sinh viên, trong đó 261.513 em đã tham gia bảo hiểm y tế, đạt 98.77%, song vẫn còn 3.270 em tương ứng 1,23% chưa tham gia bảo hiểm y tế dù được ngân sách Nhà nước và ngân sách địa phương hỗ trợ với tổng mức tiền lên tới 50%. Đối tượng này tập trung ở một số xã của các huyện Thuận Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai; đặc biệt là các xã mới được công nhận nông thôn mới và xã không được xác định là vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Bảo hiểm y tế là chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống an sinh xã hội. Nhằm nâng cao tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, cũng như phát huy hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe học sinh, sinh viên, Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La đã chủ động thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

Theo ông Nguyễn Thế Quân, ngay từ đầu năm học 2018 - 2019, các đơn vị bảo hiểm xã hội đã phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động ở từng trường học trên địa bàn; bố trí cán bộ bảo hiểm xã hội cùng các trường đối thoại trực tiếp với phụ huynh học sinh, sinh viên về chính sách bảo hiểm y tế cũng như quyền lợi và trách nhiệm của học sinh, sinh viên khi tham gia bảo hiểm y tế. Cùng với đó, ngành Bảo hiểm xã hội phối hợp với ngành Y tế thực hiện cải cách quy trình khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Tỉnh Sơn La phấn đấu trong năm học này, 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế.

ANH THƯ

tin đã đăng