Hơn 11 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp

Tính đến hết tháng 9 năm 2017, cả nước có 13.369 người đóng bảo hiểm xã hội (bảo hiểm xã hội bắt buộc là 13.150.000 người và bảo hiểm xã hội tự nguyện là 219.000 người), số người bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội là 219.000 người; số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp là 11.390.000 người, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2016. Hằng năm có khoảng 4-5 triệu người hưởng chính sách bảo hiểm xã hội ngắn hạn; 150.000 hưởng các chế độ dài hạn và có gần 3 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng.

 Hiện nay, vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc và thách thức đang đặt ra với lĩnh vực BHXH, BHTN, nhất là các vấn đề về xu hướng dân số tăng, tuổi thọ tăng, già hoá dân số tăng, di dân, việc làm đối với người cao tuổi và cách mạng công nghiệp 4.0.  Nguyên nhân có thể do những vấn đề hạn chế của chính sách tác động trực tiếp đến việc tăng đối tượng, tuổi nghỉ hưu, việc đóng hưởng và đảm bảo quỹ, tình trạng thất nghiệp; có nguyên nhân thuộc về tổ chức thực hiện, nhận thức và việc tuân thủ pháp luật... Thời gian tới, cần có cải cách về xây dựng chính sách, tăng cường công tác quản lý lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật…

 

Thái Linh

tin đã đăng