Quy hoạch – tiêu chí cốt lõi trong xây dựng nông thôn mới

Theo ông Lê Thiết Cương, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP. Hà Nội, trong số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí quy hoạch đứng đầu tiên, cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng NTM.

2018: Hoàn thành quy hoạch 

Thực hiện triển khai điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM, trong thời gian qua, nhiều huyện, thị xã đã ban hành các quyết định, lập kế hoạch điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng xã, bổ sung quy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn trên địa bàn. Theo đó, năm 2018 phải hoàn thành việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch, tuy nhiên nhiều địa phương đang gặp khăn trong việc triển khai.

Đến nay, nhiều địa phương đã xin ý kiến Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội về điều chỉnh quy hoạch xây dựng NTM. Sở đã góp ý điều chỉnh quy hoạch xây dựng xã, đồng thời, bổ sung quy hoạch chi tiết trung tâm xã, điểm dân cư nông thôn của 188/306 xã trên địa bàn 13 huyện, thị xã. Trong đó, đã hoàn thành việc tư vấn cho 21/21 xã của huyện Mỹ Đức, 28/28 xã của huyện Ứng Hòa, 1/30 xã của huyện Ba Vì, 6/15 xã của huyện Đan Phượng. 

Trên thực tế, khác với các đại phương trong cả nước, các xã xây dựng NTM ở TP. Hà Nội có những loại quy hoạch khác nhau, nhiều xã nằm hoàn toàn trong vùng phát triển đô thị. Ngoài ra, còn có xã những nằm trong đô thị và một phần trong khu vực nông thôn và nhiều xã nằm hoàn toàn trong vùng phát triển nông nghiệp, không chịu ảnh hưởng nào bởi phát triển đô thị.

Đảm bảo bền vững

Tại huyện Hoài Đức, đến nay mới có quy hoạch chỉ giới thoát lũ sông Đáy nhưng quy hoạch chi tiết phát triển kinh tế vùng bãi vẫn chưa có. Hoài Đức hiện có hơn 1.000ha đất nông nghiệp ở vùng bãi, ở mỗi xã của huyện đều có quy hoạch phát triển sản xuất nhưng rất nhỏ lẻ, manh mún. Huyện đề nghị thành phố sớm có nghiên cứu quy hoạch để phát triển nông nghiệp vùng bãi, tích tụ ruộng đất và ứng dụng công nghệ cao.

Tại huyện Quốc Oai, thời gian qua đã rà soát toàn bộ quá trình quy hoạch NTM, phân loại 2 xã nằm trong khu vực đô thị, 9 xã vừa nằm trong vùng phát triển đô thị vừa ngoài vùng đô thị và 9 xã nằm hoàn toàn trong vùng nông thôn. Hiện các đơn vị tư vấn đang lập hồ sơ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai điều chỉnh quy hoạch đã đề ra. 

Thị xã Sơn Tây cũng đang "vướng" nhiều vấn đề khiến tiến độ triển khai quy hoạch xây dựng NTM bị chậm. Thực tế đã cho thấy trên địa bàn thị xã có nhiều dự án đã được phê duyệt trước đây, nay việc cập nhật các đồ án về quy hoạch mới gặp nhiều khó khăn.… 

Theo ông Lê Thiết Cương, Phó Chánh Thường trực Văn phòng Điều phối NTM TP Hà Nội, trong số 19 tiêu chí của bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM thì tiêu chí quy hoạch đứng đầu tiên, cho thấy tầm quan trọng của công tác quy hoạch trong xây dựng NTM. Thực hiện tốt tiêu chí quy hoạch là tạo điều kiện cho việc thực hiện tốt các tiêu chí khác trong Bộ tiêu chí quốc gia, đặc biệt là các tiêu chí về xây dựng cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, để quản lý tốt xây dựng theo quy hoạch, trong việc thực hiện các tiêu chí khác cần được kết hợp tốt giữa trước mắt và lâu dài, trong từng giai đoạn xây dựng, phù hợp với thực tế từng địa phương.

 

 

Mai Anh

tin đã đăng