Quý I.2018, chi 1.732 tỷ đồng giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp

Quý I.2018, tổng chi giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội là 68.279 tỷ đồng. Cụ thể: chi BHXH từ nguồn ngân sách 11.073 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH là 34.472 tỷ đồng, chi Quỹ bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.732 tỷ đồng và ước chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) 21.002 tỷ đồng.

Theo ông Vũ Quốc Tuấn - Phó chánh văn phòng BHXH Việt Nam, tính đến hết quý I.2018, số người tham gia BHXH bắt buộc là 13,68 triệu người; BHXH tự nguyện là 240 nghìn người; BHTN là 11,8 triệu người; BHYT là 80,81 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 86,1% dân số. Về số thu, trong tháng 3, toàn ngành thu về 30.779 tỷ đồng; lũy kế 3 tháng đầu năm 2018, toàn ngành thu 68.718 tỷ đồng, trong đó thu BHXH là 48.209 tỷ đồng; thu BHTN là 3.245 tỷ đồng; thu BHYT là 17.264 tỷ đồng.

Ước tính, có hơn 2,1 triệu lượt người được giải quyết các chế độ BHXH chỉ trong 3 tháng đầu năm 2018. Trong đó, 28.306 người được hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng, 125.382 lượt người hưởng trợ cấp 1 lần; 2.039.768 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe. Ngành BHXH cũng phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 26.195 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.060 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Như vậy, trong 3 tháng đầu năm, có 81.068 người được giải quyết chế độ giúp hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 5.345 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

 

Hoa Lê

tin đã đăng