Quý I.2018: Vĩnh Phúc giải quyết việc làm cho hơn 5.600 lao động

Do quyết liệt triển khai các biện pháp hiệu quả, quý I.2018, tỉnh Vĩnh Phúc đã giải quyết việc làm mới cho hơn 5.600 lao động, đạt 24% kế hoạch năm. Trong đó, lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp tạo việc làm cho gần 1.000 lao động; công nghiệp, xây dựng hơn 2.800 lao động; dịch vụ, thương mại hơn 1.600 lao động. Toàn tỉnh cũng đã xuất khẩu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 210 lao động.

Năm 2018, ngành LĐTBXH tiếp tục làm tốt công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, tăng cường liên kết đào tạo giữa cơ sở dạy nghề với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh thông qua nhiều hình thức hợp đồng liên kết đào tạo và tuyển dụng sau đào tạo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương, chính sách về dạy nghề, giải quyết việc làm, cung cấp thông tin về cơ sở dạy nghề, các nghề đào tạo, địa chỉ sử dụng lao động. Phối hợp với các cấp chính quyền địa phương rà soát, điều tra về tình trạng việc làm, cơ cấu lao động và tâm tư nguyện vọng của người lao động; thực hiện có hiệu quả các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; đẩy mạnh xuất khẩu lao động, trong đó, tập trung vào các thị trường có tiềm năng như Hàn Quốc và Nhật Bản.

 

Minh Ngọc

tin đã đăng