Tháng 9, phấn đấu 100% người dân tham gia bảo hiểm y tế

Để đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân, ngành Y tế Hà Tĩnh đã tăng cường các hoạt động cho hệ thống y tế cơ sở tại đây, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân.

Bác sỹ Nguyễn Đình Sơn - Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng (YTDP) huyện Vũ Quang cho biết: "Vũ Quang có 12 trạm y tế/12 xã, thị trấn. 100% trạm y tế đều đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020; 100% trạm y tế xã, thị trấn tổ chức khám chữa bệnh (KCB) BHYT cho người dân".

Từ nguồn hỗ trợ của Dự án tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở một số tỉnh trọng điểm giai đoạn 2012 - 2016 do liên minh toàn cầu về vắc xin và tiêm chủng (GAVI) tài trợ, tất cả các trạm y tế trên địa bàn huyện Vũ Quang đều có đầy đủ trang thiết bị y tế cơ bản, đáp ứng nhu cầu KCB ban đầu cho nhân dân. Sở Y tế tổ chức đào tạo siêu âm cho đội ngũ bác sỹ tuyến xã và hỗ trợ máy siêu âm cho các trạm y tế.

Giám đốc Trung tâm YTDP Vũ Quang Nguyễn Đình Sơn cho biết thêm: "Tỷ lệ người dân Vũ Quang tham gia BHYT hiện đạt 88%. Huyện đang phấn đấu đến cuối tháng 9/2018, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 100%".

Tuy nhiên, khó khăn của y tế cơ sở hiện nay là về vấn đề BHYT. Theo Thông tư 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 hướng dẫn thực hiện BHYT, quy định tổng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt quá 20% của quỹ khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã. Nếu không bãi bỏ quy định này thì khó phát huy được hết vai trò của y tế cơ sở.

tin đã đăng