Thị xã Sơn Tây: Phát triển bền vững nhờ “chân kiềng” vững

Nhiều địa phương xác định, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, nỗ lực tạo việc làm bền vững cho người dân không chỉ mang lại sinh kế cho cá nhân họ mà còn góp phần thúc đẩy nhanh quá trình xây dựng NTM. Tại thị xã Sơn Tây (Hà Nội), việc giúp người dân có việc làm bền vững được xác định là một “chân kiềng” trong quá trình phát triển.

97% lao động có việc làm thường xuyên

Mới đây, thị xã Sơn Tây tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiệ Chương trình 02 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020”. Đánh giá bước đầu cho thấy, tính đến hết năm 2017, toàn thị xã có 5/6 xã (chiếm 83,33%) đạt chuẩn NTM (Cổ Đông, Sơn Đông, Đường Lâm, Thanh Mỹ, Xuân Sơn), xã Kim Sơn đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2018 đạt và cơ bản đạt 15/19 tiêu chí. Cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội được quan tâm đầu tư xây dựng. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân dần được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người ngày càng được tăng lên.

Tại Sơn Tây, tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên đạt 97% và tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên 82,7%; 34,3% dân cư khu vực nông thôn được cung cấp nước sạch, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, kinh tế - xã hội phát triển mạnh mẽ, an sinh xã hội được đảm bảo; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.

Từ năm 2016 đến tháng 3.2018, UBND Thị xã đã chú trọng phát triển kinh tế nông nghiệp, chú trọng việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Theo đó, đã tiếp nhận và tổ chức xét duyệt cho 56 dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Trong đó phê duyệt 13 dự án, đồng ý chủ trương 36 dự án và 7 dự án chưa được phê duyệt do chưa hoàn thiện hồ sơ đất đai. Hiện toàn thị xã có 11,21ha rau an tòa, 4,5ha cây ăn quả là 4,5ha, 1,5ha mô hình chăn nuôi xa khu dân cư, 15,5ha trồng hoa, cây cảnh.

Xây dựng liên kết chuỗi trong sản xuất 

Thị xã Sơn Tây hiện có mô hình nông nghiệp công nghệ cao của Công ty cổ phần PanFarm. Mô hình này triển khai trồng rau công nghệ cao, áp dụng công nghệ sản xuất nông nghiệp từ Nhật Bản trồng và phát triển các loại rau, dưa, cải ngọt, cải bẹ xanh lá mỡ... hiện còn triển khai trồng dưa lưới, mỗi năm thu hoạch 3 vụ, mỗi vụ cho thu hoạch khoảng 10.000 quả, lợi nhuận hàng năm ước đạt 600 triệu đồng. 

Thị xã Sơn Tây cũng đang từng bước xây dựng, phát triển thương hiệu gà Mía Sơn Tây và mô hình liên kết trong chăn nuôi, tiêu thụ gà Mía của Hội chăn nuôi và tiêu thụ gà Mía Sơn Tây. Mô hình thực hiện các hoạt động sản xuất con giống, chăn nuôi gà thương phẩm, gà thịt sơ chế bao gói cấp đông đưa ra thị trường với sản lượng khoảng 90.000 con/năm, gà bố mẹ khoảng: 65.000con/năm, gà thương phẩm khoảng: 25.000 con/năm.

 Thời gian tới, ngoài việc nâng cao việc thực hiện chất lượng các tiêu chí đã đạt, thị xã tập trung huy động các nguồn lực từ nhân dân, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp và tranh thủ nguồn lực từ các Chương trình, dự án khác đang triển khai thực hiện trên địa bàn để lồng ghép thực hiện xây dựng NTM. Đồng thời, triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra như: Tập trung thực hiện tốt công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

 

 


Thùy Linh

tin đã đăng