Tính nhân văn của bảo hiểm y tế

Bảo hiểm y tế (BHYT) đang được xem như là một người bạn đồng hành trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là đối với những người mắc bệnh nặng, chi phí điều trị cao.

Với vai trò đầy tính nhân văn như trên, ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đang cố gắng để đưa BHYT đến với mọi người dân, đặc biệt là đối tượng lao động nghèo, vùng sâu, vùng xa…

Hiện nay, tỷ lệ người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh đang ngày càng tăng. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung cả nước thì vẫn có phần thấp hơn, chủ yếu tập trung ở một số địa phương có nhiều người dân đời sống kinh tế còn khó khăn. Theo thống kê của BHXH tỉnh, tỷ lệ tham gia BHYT còn thấp so với bình quân chung cả nước khoảng 4,7%, chưa tương xứng với tiềm năng kinh tế - xã hội của tỉnh (trong đó, 3/11 huyện có tỷ lệ tham gia BHYT thấp nhất trên địa bàn tỉnh là: Cẩm Mỹ, Thống Nhất, Định Quán). Một số nhóm đối tượng tham gia BHYT thấp là: nhóm hộ gia đình, nhóm học sinh, sinh viên, nhiều doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ chưa tham gia BHXH, BHYT.

Theo đánh giá của BHXH tỉnh, những hạn chế nêu trên vẫn còn tồn tại là do nhận thức về ý nghĩa và tính nhân văn của BHYT của một số đơn vị và một bộ phận người dân trên địa bàn tỉnh còn hạn chế, thu nhập của người dân một số huyện vùng sâu, vùng xa thấp nên khó khăn trong việc vận động tham gia BHYT. Bên cạnh đó, chất lượng khám chữa bệnh tại một số cơ sở chưa bảo đảm nên người dân vẫn còn e dè.

Trong khi đó, BHYT thực sự là một sự sẻ chia rất lớn với người bệnh, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn. Để nâng cao hơn nữa số người tham gia BHYT, nhất là những khu vực vùng sâu, vùng xa, thời gian qua BHXH Đồng Nai luôn thực hiện các giải pháp hữu hiệu nhất như: tăng cường các điểm thu BHXH, BHYT, tập huấn nghiệp vụ cho cộng tác viên tại các cơ sở để có kiến thức nhất định tuyên truyền đến người dân. Ngoài ra, ngành cũng phối hợp với các ngành liên quan, đặc biệt là y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo niềm tin trong nhân dân.

tin đã đăng