Ứng Hòa: Tập trung mọi nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới

Tính đến cuối năm 2017, huyện Ứng Hòa đã lập xong hồ sơ điều chỉnh quy hoạch của 28/28 xã, dự kiến phê duyệt xong trong quý II.2018. Nhờ tập trung mọi nguồn lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Nhờ tăng cường đầu tư cho cơ sở hạ tầng, đến nay, có 129,39/132,39 km tổng số đường trục xã, liên xã trên địa bàn huyện đã được bê tông hóa. Công tác kiên cố hóa kênh mương, giao thông thủy lợi nội đồng được quan tâm: từ năm 2016 đến nay đã thực hiện bê tông hóa 21,5 km đường trục nội đồng kết hợp kênh mương tưới tiêu, tổng số đã hoàn thành 89,5 km đường trục chính nội đồng, 67,84 km kênh mương cấp 3; cải tạo, nâng cấp 14 trạm bơm tưới tiêu. Hệ thống thủy lợi trên địa bàn huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu về tưới tiêu chủ động trong sản xuất nông nghiệp và đảm bảo yêu cầu trong công tác phòng chống thiên tai.

Toàn huyện đã có 54/90 trường đã được công nhận đạt chuẩn quốc gia, trong đó có 14 trường mầm non; 19 trường tiểu học, 21 trường THCS. Các xã đều đã có quy hoạch nhà văn hóa và khu thể thao; 103/133 thôn đã có nhà văn hóa thôn, 53/133 thôn đã có sân thể thao thôn;…

Công tác hỗ trợ cho các đối tượng chính sách và người nghèo được thường xuyên quan tâm. Đến nay, số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 1.759 hộ, trong đó có 696 hộ nghèo thuộc diện bảo trợ xã hội, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,07%, giảm 3,48% so với đầu năm 2016. Tính đến hết năm 2017, toàn huyện có 12 xã đã được thành phố công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; 03 xã đã được thành phố thẩm định xã đạt chuẩn NTM năm 2017, kết quả cả 03 xã đều đủ điều kiện, đã trình thành phố công nhận xã đạt chuẩn NTM; 07 xã đạt và cơ bản đạt 18-19 tiêu chí.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2017, trong năm 2018, toàn huyện phấn đấu thu nhập bình quân dân cư nông thôn đạt trên 36,5 triệu đồng/người/năm; giảm tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn theo chuẩn mới còn dưới 2,2%; Tỷ lệ lao động nông nghiệp qua đào tạo đạt trên 50%; tỷ lệ lao động có việc làm đạt trên 96%; tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom xử lý theo quy định đạt 100%; tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch đạt từ nguồn cấp nước tập trung đạt trên 31%; tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85,3%. Phấn đấu năm 2018 có thêm 04 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới.

 

Quang Hiếu

tin đã đăng