Xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo thị trường lao động Đi trước đón đầu

Sau 9 năm thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu thị trường lao động, ngành LĐTBXH đã cơ bản có thông tin của các tỉnh, thành phố trên cả nước. Bên cạnh đó, công tác dự báo và kết nối cung – cầu lao động thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Vai trò “đi trước đón đầu” của lĩnh vực này càng có ý nghĩa trong giai đoạn hội nhập sâu rộng của đất nước.

Dữ liệu kỹ, sâu, thiết thực

Theo đánh giá của Cục Việc làm, cơ sở dữ liệu đã có nhiều thay đổi theo hướng đầy đủ hơn, sâu hơn so với trước đây. Theo đó, các số liệu khai thác về thông tin như trình độ học vấn, lao động theo trình độ chuyên môn, kỹ thuật, lĩnh vực giáo dục đào tạo, lao động có việc làm chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật, theo vị thế việc làm, khu vực... được đề cập và làm rõ, chi tiết hơn.

Vai trò, giá trị của cơ sở dữ liệu này là cực kỳ to lớn và có ý nghĩa trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng các chính sách đào tạo nhân lực, phục vụ công tác quản lý lao động,... của các địa phương, của từng ngành kinh tế, thậm chí là chính sách vĩ mô chung của đất nước.

Thứ trưởng Bộ LĐTBXH Doãn Mậu Diệp từng ghi nhận nỗ lực khảo sát cung – cầu lao động thời gian qua nhưng cũng đặt ra yêu cầu về chất lượng thống kê, tính hiệu quả của công tác này. Thực tế cho thấy, cùng với những kết quả đáng ghi nhận, dự báo thị trường lao động hiện nay vẫn còn hạn chế như: chỉ tiêu chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu địa phương, số liệu hàng năm có độ chênh lệch so với số liệu của các cơ quan thống kê công bố... Ngoài ra, thị trường lao động cho thấy vẫn có  nơi thừa, nơi thiếu lao động nên việc đưa ra thông tin chuẩn xác về cung - cầu thị trường lao động càng phải được quan tâm hơn bao giờ hết.

Chủ động đón đầu

Các chuyên gia cho rằng, cùng với nguồn thông tin từ các địa phương, cơ quan, doanh nghiệp, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, dự báo thị trường lao động phải chủ động đón đầu hơn nữa.

Tính đến cuối năm 2017, Cục Việc làm đã điều tra trên 300.000 doanh nghiệp và hơn 5.000 HTX phi nông nghiệp. Trong khi đó, việc cập nhật tình hình của DN lại không phụ thuộc vào Cục Việc làm, nên có  tình trạng DN khai báo xong bị phá sản hoặc giải thể, ảnh hưởng trực tiếp đến sự chính xác của con số cung – cầu lao động.

Với hơn 215.000 cử nhân thất nghiệp hiện nay, công tác dự báo thị trường việc làm và xây dựng cơ sở dữ liệu càng phải được làm chặt, dài hơi hơn nữa. Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm dịch vụ Việc làm Hà Nội cho rằng, để việc thu thập thông tin thị trường lao động hiệu quả, chính xác hơn nữa, thời gian tới nên có những đổi mới về phương pháp thu thập cơ sở dữ liệu, tăng cường lực lượng triển khai thu thập số liệu, điều tra nguồn cơ sở dữ liệu cung cầu. Hơn hết, cần có sự vào cuộc của UBND các tỉnh đến cấp phường/xã, cùng với ngành LĐTBXH tiến hành các hoạt động thu thập thông tin.

Ngày 01.1.2018, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2018. Trong đó nhiệm vụ, giải pháp về tập trung thực hiện quyết liệt và đồng bộ 3 đột pháp chiến lược đã nêu rõ: Tăng cường công tác nghiên cứu, dự báo nhu cầu thị trường lao động, đặc biệt gắn với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tăng dần quy mô các chương trình đào tạo chất lượng cao, các chuyên ngành khoa học liên quan đến công nghệ, kỹ thuật và những ngành thị trường có nhu cầu tuyển dụng cao; tạo điều kiện thuận lợi cho việc hình thành và phát triển thị trường lao động một cách đầy đủ, mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. Một lần nữa, vai trò của kết nối cung – cầu và dự báo thị trường lao động lại càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.

 

Quang Hiếu

tin đã đăng