kết quả tìm kiếm

 • Vũ Thị Lệ

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Xuân Quang

  Tìm việc: Cơ khí - Chế tạo/Lắp ráp

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Bắc Ninh

 • Phạm Thị Hải

  Tìm việc: Nhân sự

  Kinh nghiệm: Trên 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Nguyễn Thị Linh Chi

  Tìm việc: Hành chính - Văn phòng, Thư ký - trợ lý

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Nguyễn Hoàng Trà Vy

  Tìm việc: Marketing - PR

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Trịnh Thị Tuyết

  Tìm việc: Thời vụ/Hợp đồng ngắn hạn, Làm bán thời gian, Lao động phổ thông

  Kinh nghiệm: 1 năm: Lao động tự do Vị trí công việc: LĐPT Mô tả công việc: Làm việc tự do, theo hợp đồng, luôn hoàn thành tốt công việc được giao Lý do thôi việc: Tìm công việc ổn định, lâu dài Thành tích đạt được: Hoàn thành tốt công việc

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Đặng Xuân Hải

  Tìm việc: Kinh doanh

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Xuân Sang

  Tìm việc: Kinh doanh

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Bình Dương

 • Huyền Tôn Nữ Phương Liên

  Tìm việc: Hóa học/Hóa sinh

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 17/09/2018

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Vũ Mạnh Tuấn

  Tìm việc: Hành chính - Văn phòng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 15/09/2018

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh