kết quả tìm kiếm

 • Trần Nhật Tiến

  Tìm việc: Nhân sự

  Ngày có thể bắt đầu: 15/07/2019

  Nơi làm việc: Hải Phòng

 • Huỳnh minh vương

  Tìm việc: Cấp quản lý điều hành, Cấp quản lý điều hành, Cấp quản lý điều hành

  Ngày có thể bắt đầu: 01/08/2019

  Nơi làm việc: Bạc Liêu, Cần Thơ, Hậu Giang

 • Vũ Thị Thương

  Tìm việc: Dệt may/Da giày, Hành chính - Văn phòng, Dịch vụ khách hàng

  Kinh nghiệm: 6/2014-12/2014 nhân viên phòng mẫu công ty tnhh namyang 01/2015-6/2018 công nhân may tại công ty cổ phần venture 06/2018-006/2019 nhân viên văn phòng công ty Kim Thụy Phúc

  Ngày có thể bắt đầu: 15/07/2019

  Nơi làm việc: Hải Dương

 • Trần Minh Đạo

  Tìm việc: Nhân sự

  Kinh nghiệm: 3 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/06/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Đinh Thị Ngọc Hân

  Tìm việc: Công nghệ sinh học

  Kinh nghiệm: Chưa có kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/06/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Nguyen Hoang Duy Khanh

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 10 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 30/06/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • diệp thới bình

  Tìm việc: Pháp lý - Luật

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/06/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • DO THI ANH KHUONG

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 5 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 01/07/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Đỗ Thị Bích Thùy

  Tìm việc: Kế toán/ Kiểm toán

  Kinh nghiệm: 7 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 25/07/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Trần Ngọc Quỳnh Hương

  Tìm việc: Hành chính - Văn phòng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/06/2019

  Nơi làm việc: An Giang