kết quả tìm kiếm

 • Phạm Phi Hùng

  Tìm việc: Điện/Điện tử

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 01/09/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Nguyễn Hữu Thùy

  Tìm việc: Marketing - PR

  Kinh nghiệm: 4 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: Hưng Yên

 • Huỳnh Trường Sang

  Tìm việc: Biên - Phiên dịch

  Kinh nghiệm: 1 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 28/08/2019

  Nơi làm việc: An Giang

 • Hà Nam Giang

  Tìm việc: Xây dựng, Xây dựng, Xây dựng

  Kinh nghiệm: >5 năm kinh nghiệm

  Ngày có thể bắt đầu: 05/09/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội, Hà Nội, Hà Nội

 • Đặng Đình Tho

  Tìm việc: Kỹ thuật

  Ngày có thể bắt đầu: 01/09/2019

  Nơi làm việc: Hà Nội

 • Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

  Tìm việc: Môi trường/Xử lý chất thải, Hành chính - Văn phòng, Bán hàng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 26/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

 • Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

  Tìm việc: Môi trường/Xử lý chất thải, Hành chính - Văn phòng, Bán hàng

  Kinh nghiệm: 2 năm

  Ngày có thể bắt đầu: 26/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp

 • Nguyen Thi Hong Hoa

  Tìm việc: Nhân sự

  Kinh nghiệm: Trên 5 năm: Công ty CP Xi măng Công Thanh Từ năm 2009. Vị trí: Nhân viên HCNS

  Ngày có thể bắt đầu: 22/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Quý Linh

  Tìm việc: Hóa học - Sinh học

  Kinh nghiệm: Sinh Viên Nghiên cứu khoa học cấp trường. 2 năm nghiên cứu sinh tại Viện Hàn Lâm Khoa Học Và Công Nghệ Việt Nam. 1 năm trưởng phòng kinh doanh cty mỹ phẩm.

  Ngày có thể bắt đầu: 23/08/2019

  Nơi làm việc: Tp. Hồ Chí Minh

 • Nguyễn Văn Kiên

  Tìm việc: Điện/Điện tử

  Kinh nghiệm: Quá trình công tác Hondalock lam từ tháng 9 /2017 đến năm 2019 làm ở bộ phận kho thuộc nhóm kế hoạch sản xuất hỗ trợ in giấy tờ laybee slip cho sản xuất hỗ trợ nhập dữ liệu sản xuất hỗ trợ xuất hàng

  Ngày có thể bắt đầu: 21/08/2019

  Nơi làm việc: Hà Nam