Tin tức việc làm

Giảm thiểu lao động trẻ em: Cần làm tốt hướng nghiệp dạy nghề

Việc trẻ em phải lao động sớm để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ tác động đến sự phát triển thể chất, tâm lý hài hòa trẻ em mà còn cản trở việc tiếp cận một nền giáo dục phù hợp, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

cơ hội việc làm