Tin tức việc làm

Transerco tuyển dụng nhân sự phục vụ cho các tuyến buýt

Tổng Công ty vận tải Hà Nội là Doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND Thành phố Hà Nội với chức năng, nhiệm vụ chủ yếu là Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hà Nội và các vùng lân cận.

Nâng cao kỹ năng nghề cho thanh niên góp phần giảm thất nghiệp

Phát triển kỹ năng nghề, đặc biệt là phát triển kỹ năng nghề cho thanh niên có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển và phồn thịnh đối của mỗi quốc gia trên thế giới. Giáo dục nghề nghiệp chiếm tới 80% nhân lực qua đào tạo cung ứng cho thị trường. Chính vì vậy, nâng cao, phát triển các kỹ năng nghề phù hợp cho người lao động sẽ góp phần giảm thất nghiệp và thiếu việc làm trong giới trẻ trên toàn cầu.

Kết thúc đàm phán Hiệp định thu hút và tuyển dụng có tổ chức người lao động Việt Nam sang làm việc có thời hạn trên Lãnh thổ Liên bang Nga

Từ ngày 20-25/6/2019, tại Matx-cơ-va đã diễn ra phiên đàm phán vòng 2 của Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về thu hút và tuyển dụng có tổ chức người lao động Việt Nam sang làm việc có thời hạn trên Lãnh thổ Liên bang Nga. Đoàn đàm phán Việt Nam do đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ LĐTBXH làm trưởng Đoàn. Đoàn đàm phán phía Nga do ông Mikhail Kirsanov, Cục trưởng Cục Việc làm. Bộ Lao động và Bảo trợ xã hội LB Nga làm trưởng Đoàn.

Cục Việc làm thực hiện nhiệm vụ trong tháng 5.2019

Cục Việc làm là đơn vị trực thuộc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, được thành lập với chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về việc làm, thị trường lao động, quản lý lao động và bảo hiểm thất nghiệp.

cơ hội việc làm