Kết quả xếp loại Công ty môi giới nhân lực Đài Loan năm 2016

Cục Quản lý lao động ngoài nước nhận được Công văn số 335/VPĐB-LĐ ngày 02/11/2017 của Ban quản lý lao động Việt Nam tại Đài Loan báo cáo về việc ngày 31/10/2017, phía cơ quan có thẩm quyền của Đài Loan đã công bố kết quả đánh giá xếp loại các Công ty môi giới nhân lực Đài Loan năm 2016.

Theo đó, kể từ ngày 31/10/2017, các doanh nghiệp đưa lao động sang làm thuyền viên tàu cá gần bờ hoặc khán hộ công gia đình tại Đài Loan sẽ căn cứ vào bảng xếp loại năm 2016 được phía Đài Loan công bố. Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo để các doanh nghiệp biết, lựa chọn đối tác để ký kết hợp đồng cung ứng lao động phù hợp với đối tượng lao động mà doanh nghiệp đưa đi làm việc tại Đài Loan.

Kết quả xếp loại Công ty môi giới nhân lực Đài Loan năm 2016 xem tại đây.

Hoặc truy cập đường link dưới đây:

https://www.wda.gov.tw/News_Content.aspx?n=D33B55D537402BAA&sms=02E58F84AD3F3884&s=4B03E0B6DE5E4924

tin đã đăng