Lễ xuất cảnh ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 5 đi làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Triển khai Hiệp định đối tác kinh tế được ký kết bởi Chính phủ hai nước Việt Nam - Nhật Bản trong đó có nội dung di chuyển thể nhân, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo Cục QLLĐNN và các đơn vị phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, trường ARC ACADEMY tổ chức tuyển chọn và đào tạo tiếng Nhật cho 6 khóa với tổng cộng 1.200 ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam để đưa sang làm việc tại các bệnh viên, cơ sở y tế của Nhật Bản. Trong các năm trước, đã có 673 ứng viên xuất cảnh sang Nhật Bản.

Ngày 29.5.2018, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với Đại Sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đơn vị có liên quan tổ chức Lễ xuất cảnh cho 219 ứng viên điều dưỡng, hộ lý khóa 5 đi làm việc tại Nhật Bản. 219 ứng viên điều dưỡng, hộ lý đã hoàn thành khóa đào tạo tiếng Nhật 01 năm và hoàn tất các thủ tục cần thiết để xuất cảnh sang học tập và làm việc tại Nhật Bản từ ngày 31/5/2018, đây là những thành công bước đầu của các ứng viên khóa 5 để chuẩn bị bước vào một giai đoạn mới - giai đoạn học tập và làm việc tại Nhật Bản.

 Để có thể làm việc lâu dài tại Nhật Bản, các ứng viên điều dưỡng phải tham gia kỳ thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản, từ năm 2015 đến nay đã có tổng cộng 48/69 ứng viên điều dưỡng 4 khóa thi đạt chứng chỉ quốc gia điều dưỡng của Nhật Bản, chiếm tỉ lệ 69,5%. Năm 2018 là năm đầu tiên ứng viên hộ lý được tham gia thi chứng chỉ quốc gia Nhật Bản và đã có 89/95 ứng viên thi đỗ, chiếm tỉ lệ 93,7%. Tỉ lệ đỗ của ứng viên Việt Nam cao nhất trong các nước tham gia Chương trình đưa điều dưỡng, hộ lý sang làm việc tại Nhật Bản đã thể hiện sự quyết tâm cố gắng của các ứng viên cũng như chất lượng đào tạo, hỗ trợ của các đơn vị liên quan.

Như vậy,với sự hợp tác chặt chẽ của các bên trong thời gian tới sẽ có nhiều hơn nữa những ứng viên điều dưỡng, hộ lý Việt Nam được đào tạo và đưa sang học tập và làm việc tại Nhật Bản thi đạt chứng chỉ quốc gia của Nhật, đưa Chương trình này trở thành điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác lao động giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

tin đã đăng