Thông báo tổ chức lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ về đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nhằm cung cấp các chính sách, quy định mới trong lĩnh vực đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài và thông tin về chính sách, nhu cầu thị trường lao động ngoài nước, cũng như kỹ năng xử lý các vấn đề phát sinh, Cục Quản lý lao động ngoài nước phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội đã tổ chức 02 khóa tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” tại TP. Hồ chí Minh và Hà Nội. thời gian, địa điểm dự kiến như sau:

1. Khóa 01 tại TP. Hồ Chí Minh

Thời gian dự kiến: ngày 12 đến 13/04/2018.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và cán bộ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khu vực phía Nam, Nam Trung Bộ và chi nhánh tại miền Nam của các doanh nghiệp có trụ sở ở phía Bắc.

2. Khóa 02 tại Hà Nội

Thời gian dự kiến: ngày 7 đến 9/5/2018.

Đối tượng tham dự: Lãnh đạo và cán bộ các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khu vực phía Bắc, Bắc Trung Bộ và chi nhánh tại miền Bắc của các doanh nghiệp có trụ sở ở phía Nam.

Cục Quản lý lao động ngoài nước thông báo và đề nghị Quý Công ty đăng ký cán bộ tham gia tập huấn trước ngày 03/4/2018. Danh sách cán bộ đăng ký tham dự tập huấn đề nghị làm theo mẫu (tại đây) và gửi tới Cục Quản lý lao động ngoài nước theo hình thức sau:

- Qua email: ttttdolab@gmail.com;

- Qua fax: 024-38240122;

Thông tin chi tiết liên hệ Phòng Thông tin - Tuyên truyền - Cục Quản lý lao động ngoài nước, điện thoại: 024-38249517 (máy lẻ 512, 513).

Nội dung chi tiết xem thông báo của Trường Đào tạo bồi dưỡng, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội (tại đây).

Anh Thư

tin đã đăng