Thừa Thiên Huế: Giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho 3.647 người

Trong 9 tháng đầu năm 2017, toàn tỉnh Thừa Thiên - Huế đã giải quyết việc làm mới cho 13.110 lao động, đạt 81,93% kế hoạch, tăng hơn 1.000 lao động so với cùng kỳ năm 2016. Qua đó, trong 9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Thừa Thiên Huế đã giải quyết việc làm mới cho 13.110 lao động, đạt 81,93% kế hoạch, tăng hơn 1.000 lao động so với cùng kỳ năm 2016. Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức 25 phiên giao dịch việc làm (18 phiên tại sàn giao dịch và 7 phiên lưu động), giới thiệu cho 1.300 người có việc làm ổn định.

Bên cạnh đó, Sở LĐTBXH Thừa Thiên - Huế cũng đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để lấy lại niềm tin, gây dựng lại phong trào xuất khẩu lao động. Nhờ vậy, 9 tháng đầu năm đã đưa được 270 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng 110 lao động (tăng 68%) so với cùng kỳ năm 2016. 9 tháng đầu năm, Thừa Thiên Huế đã giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho 3.647/3.872 người đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp với tổng số tiền 40 tỷ đồng. Đã cấp mới 77 giấy phép và giấy xác nhận miễn cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh, đưa tổng số lao động nước ngoài đang làm việc trên địa bàn tỉnh là 267 người.

 

Quang Hiếu

tin đã đăng