Thực trạng cấp và thu hồi giấy phép của Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Từ năm 2007 đến nay, thực hiện Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép cho tổng số 345 doanh nghiệp, trong đó, 302 doanh nghiệp đang hoạt động (Thông tin chi tiết xem trên trang www.dolab.gov.vn mục Doanh nghiệp XKLĐ/Danh sách doanh nghiệp XKLĐ) và 43 Doanh nghiệp thu hồi giấy phép (Thông tin chi tiết tại đây). Ngoài ra, còn có 17 doanh nghiệp đã được cấp phép theo Nghị định số 81/2003/NĐ-CP bị thu hồi giấy phép do không làm hồ sơ hoặc không được đổi giấy phép theo Luật (Danh sách tại đây)

Các doanh nghiệp thu hồi Giấy phép bởi các lý do chủ yếu sau: Nộp lại giấy phép do chuyển giao cho công ty con (15 DN); Nộp lại giấy phép do chấm dứt hoạt động (19 DN); Bị thu hồi giấy phép do không đáp ứng đủ điều kiện cấp đổi giấy phép theo Luật (02 DN); Bị thu hồi giấy phép do vi phạm các quy định của Luật (07 DN); Bị thu hồi giấy phép do không làm hồ sơ đổi Giấy phép theo Luật (17 DN) .

Đặc biệt trong năm 2017, có 4 doanh nghiệp bị rút giấy phép do vi phạm các quy định Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng như: không trực tiếp tuyển dụng lao động, cho người khác sử dụng giấy phép của mình để hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài và lợi dụng hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để tổ chức tuyển chọn, thu tiền trái phép của người lao động; đưa người lao động ra nước ngoài làm việc nhưng không đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo quy định.

Theo quy định tại Luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, sau khi Bộ LĐ-TBXH thu hồi giấy phép, các doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm tiếp tục thực hiện các nghĩa vụ trong Hợp đồng cung ứng lao động đã ký với đối tác nước ngoài và Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài khi hợp đồng còn hiệu lực. Ngoài ra, các doanh nghiệp này phải báo cáo Cục Quản lý lao động ngoài nước về các hợp đồng đang còn hiệu lực, số lượng người lao động đang làm việc ở nước ngoài, số lượng người lao động đã được tuyển chọn để đưa đi làm việc ở nước ngoài và phương án thực hiện trách nhiệm đối với người lao động theo các hợp đồng còn hiệu lực.

Đối với hoạt động cấp và thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Cục Quản lý lao động ngoài nước thường xuyên cập nhật tình trạng hoạt động của các Doanh nghiệp như: các Doanh nghiệp được cấp giấy phép, các Doanh nghiệp bị đình chỉ hoạt động và các Doanh nghiệp đã thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên trang Thông tin điện tử www.dolab.gov.vn./.

tin đã đăng