Hướng nghiệp dạy nghề tốt nhằm giảm thiểu lao động trẻ em

Trẻ em phải lao động sớm để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ tác động đến sự phát triển thể chất, tâm lý hài hòa trẻ em mà còn cản trở việc tiếp cận một nền giáo dục phù hợp, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Theo Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), toàn cầu hiện có 150 triệu lao động trẻ em từ 5 – 17 tuổi, trong đó 73 triệu trẻ em đang tham gia các công việc nguy hiểm, độc hại. Tại Việt Nam, hàng triệu trẻ em và người chưa thành niên tham gia vào lao động trẻ em, trong đó nhiều em làm việc kéo dài trên 42 giờ trong một tuần.

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Thị Hà, việc trẻ em phải lao động sớm để lại những hậu quả nặng nề, không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển thể chất, tâm lý của hài hòa trẻ em mà còn cản trở việc tiếp cận và thụ hưởng một nền giáo dục phù hợp. Đồng thời,  lao động trẻ em cũng tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và chất lượng nguồn nhân lực trong tương lai.

Ông Minoru Ogasawara, Cố vấn trưởng Dự án phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em (Enhance) cho rằng, để giảm thiểu lao động trẻ em trước hết cần phân biệt được những công việc trẻ có thể được làm và không được làm. “Không phải tất cả công việc trẻ em tham gia vào hoạt động kinh tế đều xấu, có những công việc mà trẻ tham gia có thể đóng góp cho sự phát triển kinh tế”, ông Minoru Ogasawara nói.

Hiện hàng triệu lao động trẻ em tại Việt Nam thì một phần lớn đang việc trong lĩnh vực nông nghiệp, đánh giá có phải lao động trẻ em hay không cũng cần căn cứ vào số giờ làm việc của trẻ. Do đó, cần quan tâm giảm thời gian làm việc của trẻ em trong nông nghiệp xuống nhằm đảm bảo trẻ em có thời gian học tập, nghỉ ngơi thì số lao động trẻ em sẽ giảm.

Đồng quan điểm, bà Lê Hồng Loan, Trưởng phòng Bảo vệ trẻ em, UNICEF cũng cho rằng, phần lớn lao động trẻ em đến từ những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, do đó cần có chính sách trợ cấp xã hội cho những đối tượng này. “Nguyên nhân về kinh tế là gốc rễ khiến trẻ em phải lao động sớm, giải quyết tốt các vấn đề hướng nghiệp, dạy nghề phù hợp là biện pháp để giảm thiểu vấn đề trẻ em bỏ học và lao động trẻ em”, bà Loan nhấn mạnh.

 

tin đã đăng